• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

Range 62 => 50 kW

Οι αντλίες S είναι μία σειρά αντλιών με πτερωτή ελεύθερης ροής με κανάλι, ειδικά σχεδιασμένες για την άντληση λυμάτων και ακάθαρτων υδάτων σε μία ευρεία γκάμα δημοτικών και βιομηχανικών εφαρμογών

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
415 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
73 m