• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

Range 66 => 68 kW

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
  • Έλεγχος πλημμύρας
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων
  • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

Οι αντλίες S είναι μία σειρά αντλιών με πτερωτή ελεύθερης ροής με κανάλι, ειδικά σχεδιασμένες για την άντληση λυμάτων και ακάθαρτων υδάτων σε μία ευρεία γκάμα δημοτικών και βιομηχανικών εφαρμογών

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
300 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
74 m