• Πιεστικό συγκρότημα

SCALA

Τα SCALA είναι πλήρη, ενοποιημένα πιεστικά συγκροτήματα αυτόματης πλήρωσης, σχεδιασμένα για οικιακή χρήση. Τα πιεστικά συγκροτήματα διασφαλίζουν σταθερή παροχή καθαρού νερού σε νοικοκυριά, κήπους και ελαφριές εμπορικές εφαρμογές.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 45 °C
Μέγ. παροχή
7 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
55 m