• Πιεστικό συγκρότημα

SCALA

Κατάλληλο για:
  • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
  • Υδροληψία υπόγειων υδάτων οικιακής χρήσης
  • Ενίσχυση πίεσης νερού οικιακής χρήσης
  • Συλλογή όμβριων υδάτων οικιακής χρήσης

The Grundfos SCALA pumps are all-in-one integrated self-priming pressure boosters designed for domestic use and ensure a constant supply of clean water to households, gardens and light commercial applications.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 45 °C
Μέγ. παροχή
5 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
47 m