• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

SEG

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Έλεγχος πλημμύρας
  • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

Submersible Grundfos SEG sewage grinder pumps (0.9-4 kW) are designed for pumping wastewater, sludge-containing water, and sewage. Fitted with a patented grinder system designed to grind the media.

Μέγ. πίεση
6 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
9.5 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
48.2 m