• Μονάδες ανύψωσης

Sololift2

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα

Οι Grundfos SOLOLIFT2 είναι μικροί, συμπαγείς, έτοιμοι προς εγκατάσταση αυτόματοι σταθμοί ανύψωσης με ισχυρά ενσωματωμένα συστήματα κοπτήρων. Είναι κατάλληλοι για την άντληση ακάθαρτων υδάτων με λύματα από ιδιωτικές κατοικίες. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με το EN 12050-3.

Μέγ. παροχή
3 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
9 m