• Μονάδες ανύψωσης

Sololift2

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα

Grundfos SOLOLIFT2 are small, compact, ready-to-install automatic lifting stations with integrated powerful cutter systems. Suitable for pumping wastewater with feces from private dwellings. The unit is designed according to EN 12050-3.

Μέγ. παροχή
3 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
9 m