• Υποβρύχιες αντλίες υπόγειων υδάτων

SQ, North America

Κατάλληλο για:
  • Υδροληψία υπόγειων υδάτων

Grundfos SQ pumps are compact submersible pumps, designed for domestic groundwater supply for private housing, small waterworks, and small irrigation systems.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 35 °C
Μέγ. παροχή
9 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
229.6 m