• Υποβρύχιες αντλίες υπόγειων υδάτων

SQFlex

Κατάλληλο για:
  • Λύσεις ηλιακών συστήματων υδροδότησης
  • Κοινοτική παροχή νερού
  • Livestock watering
  • Solar boosting and water supply solutions

Υποβρύχιες αντλίες με ενσωματωμένο μετατροπέα για παροχή ανανεώσιμης ηλιακής, αιολικής ενέργειας και AC. Λειτουργούν τόσο με τάση AC όσο και DC

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C