• Υποβρύχιες αντλίες υπόγειων υδάτων

SQFlex

Κατάλληλο για:
  • Λύσεις ηλιακών συστήματων υδροδότησης
  • Κοινοτική παροχή νερού
  • Livestock watering
  • Solar boosting and water supply solutions

Renewable energy submersible pumps with build in inverter for solar, wind and AC powersource. Runs on both AC and DC voltage

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C