• Μονοβάθμιες αντλίες σε σειρά

TP, TPE

Μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές in-line αντλίες με μηχανικό στυπιοθλίπτη άξονα. Οι αντλίες είναι τύπου απευθείας ζεύξης, δηλ. η αντλία και ο κινητήρας είναι ξεχωριστές μονάδες

Πληροφορίες προϊόντος αντλίας νερού (ΜΕΙ)
Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
-40 .. 150 °C
Μέγ. παροχή
4374 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
139 m