• Μονοβάθμιες αντλίες σε σειρά

TP, TPE

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Commercial hot water recirculation
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Βιοκαύσιμο
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Άρδευση
 • Διανομή νερού

Μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές in-line αντλίες με μηχανικό στυπιοθλίπτη άξονα. Οι αντλίες είναι τύπου απευθείας ζεύξης, δηλ. η αντλία και ο κινητήρας είναι ξεχωριστές μονάδες

Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
-40 .. 150 °C
Μέγ. παροχή
4374 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
139 m