Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
-40 .. 150 °C
Μέγ. παροχή
4374 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
139 m