• Μονοβάθμιες αντλίες σε σειρά

TP

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Commercial hot water recirculation
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Άρδευση
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Διανομή νερού

Μονοβάθμιες inline αντλίες

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 150 °C
Μέγ. παροχή
824 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
139 m