• Μονοβάθμιες αντλίες σε σειρά

TP

Κατάλληλο για:
  • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
  • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
  • Commercial hot water recirculation
  • Τηλεψύξη
  • Τηλεθέρμανση
  • Βιοκαύσιμο
  • Ψύξη
  • Αφαλάτωση
  • Έλεγχος θερμοκρασίας
  • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
  • Βιομηχανική θέρμανση
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού
  • Άρδευση
  • Διανομή νερού

Μονοβάθμιες inline αντλίες

Θερμοκρασία υγρού
-40 .. 150 °C
Μέγ. παροχή
824 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
139 m