• Μονοβάθμιες αντλίες σε σειρά

TPD

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Commercial hot water recirculation
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Άρδευση
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Διανομή νερού

Μονοβάθμιες inline αντλίες δύο κεφαλών

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 140 °C
Μέγ. παροχή
363 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
92 m