• Μονοβάθμιες αντλίες σε σειρά

TPE Series 1000, TPE2

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Commercial hot water recirculation
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Άρδευση
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Διανομή νερού

Μονοβάθμιες inline αντλίες με μετατροπείς συχνότητας

Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
-40 .. 140 °C
Μέγ. παροχή
1090 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
132 m