• Μονοβάθμιες αντλίες σε σειρά

TPE Series 2000, TPE3

Μονοβάθμιες inline αντλίες με μετατροπείς συχνότητας

Πληροφορίες προϊόντος αντλίας νερού (ΜΕΙ)
Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 140 °C
Μέγ. παροχή
1089 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
132 m