• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

Unilift AP50

Οι Grundfos UNILIFT AP50 είναι υποβρύχιες αντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα σχεδιασμένες για την άντληση μη διαβρωτικού νερού και οικιακών ακάθαρτων υδάτων όπως αποστράγγιση και οικιακά απόβλητα με σωματίδια μέχρι 50 m. Η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητή μονάδα ή σταθερή εγκατάσταση εντός και εκτός των κτηρίων.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 55 °C
Μέγ. παροχή
9 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
13 m