• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

Unilift KP

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα

Grundfos UNILIFT KP are stainless-steel submersible pumps designed for pumping non-aggressive water and grey wastewater such as drainage and domestic effluents with particles up to 10 mm. The pump can be used as a portable unit or stationary installation inside and outside buildings.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 50 °C
Μέγ. παροχή
4.17 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
9.7 m