• Κυκλοφορητές

UP, UPS

Οι Grundfos UP είναι κυκλοφορητές μίας ταχύτητας και είναι σχεδιασμένοι για συστήματα θέρμανσης ενώ οι τριών ταχυτήτων κυκλοφορητές UPS χρησιμοποιούνται σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης καθώς και σε συστήματα τηλεθέρμανσης ενώ είναι επίσης κατάλληλοι για βρόχους μείξης σε μεγάλα συστήματα. Και οι δύο τύποι κυκλοφορητών προσφέρουν αξιόπιστη λειτουργία που δεν χρειάζεται συντήρηση.

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας