• Κυκλοφορητές

UPSD

Ο Grundfos UPSD είναι μία παραλλαγή δύο κεφαλών των τριών ταχυτήτων κυκλοφορητών UPS, σχεδιασμένος για την κυκλοφορία υγρών σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Οι κυκλοφορητές UPSD εγκαθίστανται εκεί όπου απαιτείται κύρια και εφεδρική λειτουργία ώστε να υπάρχει επιπλέον αξιοπιστία.

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας