Sistemi toplinskih crpki

Grundfos solarne optočne crpke posebno su dizajnirane za solarnu toplinsku primjenu sa povećanom visinom dizanja, smanjenim protokom i visokim temperaturama medija.