Tlačne sklopke

Grundfos regulator tlaka je regulator dizajniran za kontrolu vaše crpke. Regulatori tlaka dostupni su u dvije opcije kontrole: osnovna fleksibilnost i sveobuhvatna kontrola, osiguravajući vam na taj način stabilan i zadovoljavajući tlak vode u svakom trenutku.