Krajnji usis sa zatvorenom spojnicom, višestupanjske

Kod višestupanjskih crpki sa zatvorenom spojnicom, tekućina ide izravno u impeler, a ulaz i izlaz čine kut od 90 stupnjeva. Ove crpke obično proizvode visok tlak u odnosu na protok, što ih čini idealnim višenamjenskim crpkama kako za industriju tako i za povišenje tlaka vode općenito.

Kategorija veličina