• Optočne crpke

ALPHA SOLAR

Pogodan za:
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje
  • Grijanje

Grundfos ALPHA SOLAR crpke su optočne crpke visoke učinkovitosti izrađene za integraciju u sve tipove termičkih solarnih sustava.

Max. protok
3 m³/h
Temperatura tekućine
0 .. 110 °C
Visina max.
15 m
p max.
10 bar