• Optočne crpke

ALPHA1

Pogodan za:
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje
  • Grijanje

Grundfos ALPHA1 je energetski učinkovita cirkulacijska crpka za grijanje. Idealan izbor za osnovne potrebe grijanja.

Max. protok
4 m³/h
Temperatura tekućine
0 .. 110 °C
Visina max.
8 m
p max.
10 bar