• Optočne crpke

ALPHA2 L

Pogodan za:
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje
  • Grijanje

Grundfos ALPHA2 L crpke su energetski učinkovite cirkulacijske crpke za grijanje. Idealan su izbor s osnovnim funkcijama.

Max. protok
3 m³/h
Temperatura tekućine
0 .. 110 °C
Visina max.
6 m
p max.
10 bar