AP

Odvodnja, crpke za tekući otpad i kućnu kanalizaciju

Max. protok
8 l/s
Temperatura tekućine
0 .. 40 °C
Visina max.
68 m
p max.
6 bar