• Inkapsulirane crpke

BM hp

Moduli za povišenje tlaka

Max. protok
75 m³/h
Temperatura tekućine
0 .. 40 °C
Visina max.
59 m