• Inkapsulirane crpke

BM 6"

Pogodan za:
  • Obrada pitke vode
  • Desalinacija
  • Dotok podzemne vode

Moduli za povišenje tlaka

Max. protok
75 m³/h
Temperatura tekućine
0 .. 40 °C
Visina max.
430 m