BMS hs PM

Crpke visokog tlaka za reverznu osmozu i primjene u filtriranju, sa pogonom na permanentni magnetni motor i uključenim VFD.

Max. protok
42 m³/h
Temperatura tekućine
0 .. 40 °C
Visina max.
885 m