Control MPC-F

Regulator crpke dizajniran za regulaciju i nadzor do šest Grundfos crpki priključenih na eksterni frekvencijski pretvarač