• Serijske višestupanjske crpke

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Pogodan za:
 • Kapanje/Mikro sprej
 • Zaštita od smrzavanja
 • Pivot
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Zaštita od požara
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Povećanje tlaka
 • Područno hlađenje
 • Daljinsko grijanje
 • Obrada pitke vode
 • Navodnjavanje
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Grijanje
 • Strojno obrađivanje
 • Industrial process water treatment
 • Pranje i čišćenje
 • Vodoopskrba
 • Otpadne vode
 • Solarne opcije u vodoopskrbi
 • Površinska voda
 • Vodoopskrba

Vertikalne, višestupanjske centrifugalne crpke sa usisnim i ispusnim otvorima na istoj razini.

Max. protok
283 m³/h
Temperatura tekućine
-40 .. 150 °C
Visina max.
487 m
p max.
40 bar