CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Vertikalne, višestupanjske centrifugalne crpke sa usisnim i ispusnim otvorima na istoj razini.

Water pump product information (MEI)
Max. protok
336 m³/h
Temperatura tekućine
-40 .. 150 °C
Visina max.
487 m
p max.
50 bar