Dosing pumps, Mechanical

Paleta Grundfos mehaničkih crpki niz je izuzetno jakih crpki za primjene koje zahtijevaju pouzdano doziranje i mogućnosti visokog tlaka. Mehaničke crpke zahtijevaju minimalno održavanje i najbolji su izbor za mnoge primjene doziranja. Crpke pokrivaju velik raspon protoka i tlaka.

Max. protok
1150 l/h
Temperatura tekućine
-10 .. 90 °C
Visina max.
12 bar
p max.
200 bar