Hydro MPC

Uređaji za povišenje tlaka "ključ u ruke"

Max. protok
1464 m³/h
Temperatura tekućine
0 .. 60 °C
Visina max.
161 m
p max.
16 bar