Hydro Solo-E

Hydro Solo-E je u potpunosti optimiziran uređaj za povišenje tlaka dizajniran za sustave u kojima je ključno održavanje konstantnog tlaka. Odlikuje ga regulacija konstantnim tlakom, procjena protoka i instalacija utikača i crpki.

Max. protok
70 m³/h
Temperatura tekućine
0 .. 60 °C
Visina max.
148 m
p max.
16 bar