Jet uređaj za povišenje tlaka

Mlazni uređaji za povišenje tlaka su samousisne, jednostupanjske centrifugalne crpke s tlačnim spremnikom. Uređaji za povišenje tlaka su dizajnirani za razne vrtne i kućne primjene, uključujući opskrbu vodom i prijenose.

Max. protok
6 m³/h
Temperatura tekućine
0 .. 40 °C
Visina max.
50 m