• Optočne crpke

MAGNA1

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje
  • Područno hlađenje
  • Daljinsko grijanje
  • Grijanje

Jednostavna opcija za dobro obavljen posao. Proizvod ima intuitivno korisničko sučelje, koje je naročito pogodno za zamjenu starijih cirkulatora. Idealan izbor za osnovne funkcionalne potrebe.

Max. protok
69 m³/h
Temperatura tekućine
-10 .. 110 °C
Visina max.
17 m
p max.
16 bar