• Optočne crpke

MAGNA1 D

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje
  • Područno hlađenje
  • Daljinsko grijanje
  • Grijanje

Udvostručite učinak crpke ili smanjte vrijeme zastoja u radu crpke zbog servisiranja tako što ćete omogućiti redundantnost preko dvostruke crpke (ručno prebacivanje). Osnovni proizvod kojim se može rukovati preko intuitivnog korisničkog sučelja.

Max. protok
67 m³/h
Temperatura tekućine
-10 .. 110 °C
Visina max.
17 m
p max.
16 bar