• Optočne crpke

MAGNA1 N

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje
  • Područno hlađenje
  • Daljinsko grijanje
  • Grijanje

MAGNA1 N je verzija od nehrđajućeg čelika za primjene u kojima to mediji zahtijevaju (npr. topla voda u domaćinstvu). Sa MAGNA1 posao se obavlja na intuitivan i učinkovit način.

Max. protok
56 m³/h
Temperatura tekućine
-10 .. 110 °C
Visina max.
17 m
p max.
10 bar