• Optočne crpke

MAGNA3

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje
  • Područno hlađenje
  • Daljinsko grijanje
  • Grijanje

Najbolji odabir ako su nadzor i praćenje sustava od ključnog značaja. MAGNA3 podržava sabirnicu polja preko opcionih CIM modula i ima TFT displej za intutivnu konfiguraciju inteligentnih karakteristika.

Max. protok
81 m³/h
Temperatura tekućine
-10 .. 110 °C
Visina max.
18 m
p max.
16 bar