• Optočne crpke

MAGNA3 D

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje
  • Područno hlađenje
  • Daljinsko grijanje
  • Grijanje

Udvostručite učinak ili smanjite vrijeme zastoja zbog servisiranja tako što ćete osigurati redundantnost preko dvostruke crpke koja radi bežično. Inteligentne karakteristike MAGNA3 za sve potrebe u primjeni.

Max. protok
78 m³/h
Temperatura tekućine
-10 .. 110 °C
Visina max.
19 m
p max.
16 bar