• Optočne crpke

MAGNA3 N

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje
  • Područno hlađenje
  • Daljinsko grijanje
  • Grijanje

Nabavite sve premium karakteristike i najbolje u klasi učinkovitosti MAGNA3 u verziji od nehrđajućeg čelika, ako to zahtijevaju mediji (npr. topla voda u kućanstvu).

Max. protok
71 m³/h
Temperatura tekućine
-10 .. 110 °C
Visina max.
18 m
p max.
10 bar