Conex DIA-G i DIS-G

Uređaj za upozoravanje na plin za otkrivanje prisustva plina