Conex DIA-G-P i DIS-G-P

Uređaj za upozoravanje na plin za otkrivanje prisustva plina