jerne čelije i senzori

Pogodan za:
  • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama
  • Obrada pitke vode
  • Obrada otpadnih voda

Mjerne ćelije i senzori za vodu i plin

p max.
10 bar