• Precrpne stanice

Multilift

Pogodan za:
  • Obrada otpadne vode
  • Otpadne vode u domaćinstvu

Precrpne stanice za sakupljanje i uklanjanje crnih i sivih otpadnih voda

Max. protok
55 l/s
Temperatura tekućine
0 .. 40 °C
Visina max.
46 m
p max.
10 bar