• Jednostupanjska crpka sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom

NBGE

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Povećanje tlaka
  • Daljinsko grijanje
  • Pranje i čišćenje
  • Grijanje
  • Desalinacija
  • Navodnjavanje
  • Vodoopskrba

Kratko-spojene crpke sukladno ISO 2858 sa MGE motorom

Max. protok
418 m³/h
Temperatura tekućine
-25 .. 120 °C
Visina max.
114 m
p max.
16 bar