• Serijske jednostupanjske crpke

TPE3 (I)

Pogodan za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Commercial hot water recirculation
 • Područno hlađenje
 • Daljinsko grijanje
 • Obrada pitke vode
 • Navodnjavanje
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Grijanje
 • Vodoopskrba

Jednostupanjske crpke za linijsku montažu s MGE motorom

Max. protok
60 m³/h
Temperatura tekućine
-25 .. 120 °C
Visina max.
24 m
p max.
10 bar