UPS

UPS je optočna crpka u tri brzine namijenjena sustavima grijanja i klimatizacije koja se koristi i za sustave centralnog i daljinskog grijanja. Crpka osigurava pouzdan rad bez održavanja.

Max. protok
65 m³/h
Temperatura tekućine
-10 .. 120 °C
Visina max.
18 m
p max.
10 bar