UPSD

UPSD je verzijas dvije glave UPS crpke s tri brzine dizajnirane za sustave grijanja i klimatizacije. UPSD se ugrađuje tamo gdje je potreban rad i stanje pripravnosti kako bi se postigla dodatna pouzdanost.

Max. protok
18 m³/h
Temperatura tekućine
-10 .. 120 °C
Visina max.
10 m
p max.
10 bar