Gruntinio vandens pakėlimas iš gręžinių

Grundfos tiekia perpumpavimo siurblius, cheminių dozavimo siurblių ir panardinamųjų bei galinių išsiurbimo siurblių visoms kasybos stadijoms.