Nuotekų pakėlimo siurbliai

Įrengimui paruošti nuotekų pakėlimo siurbliai užtikrina efektyvų ir patikimą nuotekų šalinimą iš pastato vidaus į centrinius nuotekų tiknlus ar vietines nuotekų siurblinės.