DME skirti inžektoriai nuo 60 l/h

Inžektoriai naudojami su dozavimo siurbliais įšvirkšti dozuojamą skystį į vamzdžių sistemą.

Skysčio temperatūra
0 .. 80 °C