Siurbliams skirti inžektoriai iki 60 l/h

Inžektoriai, naudojami su dozavimo siurbliais įšvirkšti dozuojamą skystį į vamzdžių sistemą.

p maks.
200 bar